• Danina solidarnościowa od 2019 roku

  3 października 2018 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcie społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osobom niepełnosprawnym. Jednym z głównych źródeł zasilania SFWON ma być tzw. danina solidarnościowa.

  Projekt ww. ustawy przewiduje, że podstawowymi źródłami przychodów Fundusz będzie:

  • obowiązkowa składka na Fundusz, stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy oraz
  • danina solidarnościowa, regulowana wprowadzonymi do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późń.zm.; dalej: ustawa o PIT) art. 30h oraz 30i w ramach rozdziału 6a pn. „Danina solidarnościowa”.

  Danina ma obciążać wyłącznie osoby fizyczne.

  To tylko fragment artykułu. Cały artykuł autorstwa naszego Eksperta Magdaleny Chodorek dostępny jest na www.infor.pl


  autor: Magdalena Chodorek, starszy konsultant ds. podatków data: 08.10.2018