W trakcie szkoleniaomówimy następujące zagadnienia:

Obowiązek dokumentacyjny

▪️ definicja podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanej
▪️ zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

Elementy dokumentacji lokalnej i grupowej

▪️ zawartość dokumentacji na nowych zasadach
▪️ terminy na przygotowanie dokumentacji
▪️ analiza porównawcza i analiza zgodności oraz ich aktualizacja

Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

▪️ TPR – informacja o cenach transferowych
▪️ oświadczenia zarządu
▪️ podstawowe terminy
▪️ wyjaśnienia MF dotyczące informacji TPR