Na jakie pytania znajdziesz odpowiedźw poradniku?

Ulga termomodernizacyjna
w PIT

• Kto może skorzystać?
• Co w przypadku małżonków?
• Gdzie musi znajdować się instalacja?
• Jakie wydatki podlegają odliczeniu?
• Co jest warunkiem skorzystania z ulgi?
• Jaki jest limit ulgi termomodernizacyjnej?
• Jak skorzystać z ulgi?

Instalacje fotowoltaiczne
na gruncie VAT

Ulga inwestycyjna
w podatku rolnym

• Kto może skorzystać?
• Jakie wydatki podlegają odliczeniu?
• Jakie są warunki skorzystania z ulgi
dla instalacji fotowoltaicznych?
• Limit czasowy korzystania z ulgi inwestycyjnej
• Jak skorzystać z ulgi?
• Kiedy następuje utrata prawa do ulgi?