Interpretacja ogólna dotycząca zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych

25 września 2020

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 11 września 2020 r. nr DD3.8201.1.2020 dotycząca rozliczania przez pracodawcę przychodów z tytułu wykorzystywania przez pracowników służbowych samochodów do celów prywatnych.

Interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.),  w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych.

Minister finansów stwierdził w interpretacji, m.in. że: