JPK_VAT po zmianach

12 lipca 2021

Od 1 lipca obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie obowiązuje co do zasady od 1 lipca 2021 r. Do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Nowelizacja zakłada istotne zmiany w raportowaniu JPK_VAT.

Najważniejszą zmianą wydaje się uchylenie przepisów zobowiązujących podatników do oznaczania symbolem MPP transakcji opłaconych w podzielonej płatności – zarówno w ramach obowiązkowego jak i dobrowolnego MPP (uchylono przepisy zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupów). 

Co się jeszcze zmieniło?

 1. Od rozliczeń za styczeń 2022 r. w JPK_V7 odatnicy będą musieli podawać daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w związku ze skorzystaniem z tzw. ulgi na złe długi.
 2. Określono, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane kodami GTU.
 3. W JPK_V7 pojawiły się nowe symbole związane z wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która zastąpi sprzedaż wysyłkową, oraz usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów UE będą oznaczane symbolem WSTO_EE na podstawie dokumentów wewnętrznych. Internetowe platformy sprzedażowe, które od lipca br. mają być odpowiedzialne za pobór VAT od pozaunijnych przesyłek o niskiej wartości (do 150 euro), ale nie zarejestrują się w punktach IOSS bądź OSS, będą musiały z kolei stosować w JPK_V7 nowe oznaczenie IED – wskazane, nowe oznaczenia będą obowiązywały od stycznia 2022 r.
 4. Nowelizacja wprowadziła również możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Zmiana ma na celu ułatwienie prowadzenia ewidencji, poprzez możliwość zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz ww. biletów jednorazowych.
 5. Zgodnie z nowelizacją oznaczenie „TP” nie będzie miało zastosowania w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
 6. Zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji. Chodzi zatem o sytuację, w której powinniśmy wykazać korektę naliczonego in minus a nie mamy jeszcze faktury – zgodnie z nowelizacją wykażemy taką korektę dokumentem wewnętrznym z oznaczeniem WEW.
 7. Rozporządzenie wprowadziło także szereg zmian w oznaczeniach GTU:

Warto również pamiętać o kilku informacjach technicznych:

 1. dla rozliczeń podatku za okresy lipiec – grudzień 2021 r. obowiązują aktualne struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K).
 2. MF planuje jednorazową aktualizację struktury JPK_VAT z deklaracją, która będzie uwzględniała wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. Wdrożenie nowego wzoru dokumentu JPK_VAT z deklaracją planowane jest od rozliczenia za styczeń 2022 r. i będzie poprzedzone konsultacjami podatkowymi.  

Zgodnie z informacją MF – aby umożliwić sprawne rozliczanie podatku od towarów i usług za okresy od lipca do grudnia 2021 r., stosujemy obecną strukturę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K). Przy jej wypełnianiu:

 1. Nie stosujemy oznaczenia MPP zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji – nie należy  wypełniać tego pola.
 2. Nie stosujemy oznaczenia transakcji  SW – nie należy wypełniać tego pola.
 3. Stosujemy oznaczenie EE dla każdej z poniższych rodzajów transakcji:
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Źródło: gov.pl; Dziennik Ustaw