Kolejne odroczenie „nowych” zasad poboru podatku u źródła

25 czerwca 2020

Minister Finansów wydał dwa nowe Rozporządzenia, na mocy których po raz kolejny odroczono wejście w życie niektórych przepisów o podatku u źródła. Tym razem do 31.12.2020 r.

Warto zauważyć, że wejście w życie tych przepisów było już odraczane do 30 czerwca 2019 r., 31 grudnia 2019 r. oraz do 30 czerwca 2020 r.

Mowa o art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, który co do zasady miał wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ale od razu zawieszono jego stosowanie do końca czerwca 2019 r., a następnie odsunięto wejście w życie do 1 stycznia 2020 r. Przypomnijmy, zgodnie z tym przepisem, ograniczeniu w zakresie możliwości niepobrania podatku u źródła (tj. brak możliwości zastosowania zwolnień lub preferencyjnego opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) podlegają wypłaty z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dywidend czy usług niematerialnych dokonane na rzecz tego samego podatnika w wysokości przekraczającej w ciągu roku podatkowego płatnika kwotę 2 mln. zł. To oznacza, że po przekroczeniu powyższego limitu (liczonego dla wszystkich tytułów objętych podatkiem u źródła) od owej nadwyżki płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek u źródła stosując stawki określone w przepisach krajowych.

Warto zauważyć, że przedmiotowe odroczenie dotyczy samego mechanizmu poboru podatku u źródła. Przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki podatku u źródła oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie rozszerzonej definicji wciąż obowiązują.

Źródło:

Przeczytaj pozostałe artykuły dotyczące podatku u źródła.