Konsekwencje ujednolicenia VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

5 grudnia 2017