• Zmiany dotyczące terminów podatkowych (aktualizacja: 02.07.2020)

  Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian w terminach podatkowych.

  Zmiany terminów podatkowych

  Nowa matryca stawek VAT

  Matryca obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Pierwotnie miała obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

  Nowy JPK_VAT

  Wdrożenie dla wszystkich podatników odroczone do 1 października 2020 r.

  CIT-8 za 2019 r.

  Termin wydłużony do:
  – 31 lipca 2020 r. przez organizacje pozarządowe,
  – 31 maja 2020 r. dla pozostałych podatników.

  Danina Solidarnościowa za 2019 r.

  Nie będzie sankcji w przypadku złożenia deklaracji i wpłaty podatku po terminie, ale do 1 czerwca 2020 r.

  PIT za 2019 r.

  Brak sankcji w przypadku złożenia deklaracji po terminie – do końca maja.

  Raportowanie krajowych schematów podatkowych

  Termin zawieszony do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

  Raportowanie schematów transgranicznych

  MF przedłużył rozpoczęcie biegu terminu raportowania nowych transgranicznych schematów podatkowych do początku 2021 r.

  Terminy dot. cen transferowych

  Terminy do złożenia TRP oraz oświadczenia przedłużono:
  1) do 31.12 – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie
  od 31.03 – 30.09.2020 r.
  2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1.10 do 31.01.2021 r.

  – na dołączenie grupowej dokumentacji CT – do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej DCT

  Wydanie interpretacji indywidualnych

  Termin wydłużony o dodatkowe 3 miesiące. Kolejne wydłużenia dopuszczalne w drodze rozporządzenia.

  Podatek od przychodów z budynków

  Wprowadzono zwolnienie z podatku od
  przychodów z budynków dla przychodów ustalonych za okres od 1.03 do 31.12.2020 r.

  Zaliczki za marzec i kwiecień, maj

  odroczenie zaliczek:
  – do 20.08.2020 r. (pobranych w marcu),
  – do 20.10.2020 r. (pobranych w kwietniu),
  – do 20.12.2020 r. (pobranych w maju)

  Płatność na rachunek spoza białej listy

  Wydłużenie terminu na zgłoszenie płatności na taki rachunek do 14 dni.

  Informacja o beneficjentach rzeczywistych

  Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR (13.10.2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13.07.2020 r.

  Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13.10.2019 r. – nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

  Sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego

  Przedłużenie terminu do 30 czerwca 2020 r. (o 3 miesiące)

  Badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  Termin przedłużony do 30 września 2020 r. (przedłużenie o 3 miesiące)

  Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego w US przez podatnika podatku CIT

  Termin przedłużony do 10 października 2020 r. (przedłużenie o 3 miesiące)

  Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

  Termin przedłużony do15 października 2020 r. (przedłużenie o 3 miesiące)

  Wydłużenie terminu na przekazania 1% na rzecz OPP

  Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego do 1 czerwca 2020 r.; albo do 30 czerwca 2020 r. w drodze korekty zeznania rocznego

  Podatek od sprzedaży detalicznej

  Do końca 2020 r. zawieszono podatek od sprzedaży detalicznej

  autor: Zespół Business Tax Professionals data: 02.07.2020