• Zmiany dotyczące terminów podatkowych (aktualizacja: 18.05.2020)

  15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 875) została opublikowana Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0).

  Zgodnie z nowelizacją, po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ustawy rozpoczną swój bieg (lub zostaną odwieszone) terminy procesowe i sądowe. Chodzi m.in. o terminy w:

  • kontrolach karno-skarbowych,
  • postępowaniach oraz kontrolach podatkowych
  • kontrolach celno-skarbowych,
  • postępowaniach karnych skarbowych,
  • postępowaniach administracyjnych,
  • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
  • postępowaniach egzekucyjnych.

  Ustawa wprowadziła też istotną zmianę w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach – jeżeli podatnik zapłaci PIT za ubiegły rok do 1 czerwca, to nie będzie to wykazywane w zaświadczeniu jako zaległość.

  Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian w terminach podatkowych.

  Zmiany terminów podatkowych

  Nowa matryca stawek VAT

  Matryca zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

  Nowy JPK_VAT

  Wdrożenie przez dużych podatników odroczone do 1 lipca 2020 r.

  CIT-8 za 2019 r.

  Termin wydłużony do:
  – 31 lipca 2020 r. przez organizacje pozarządowe,
  – 31 maja 2020 r. dla pozostałych podatników.

  Danina Solidarnościowa za 2019 r.

  Nie będzie sankcji w przypadku złożenia deklaracji i wpłaty podatku po terminie, ale do 1 czerwca 2020 r.

  PIT za 2019 r.

  Nie będzie sankcji w przypadku złożenia deklaracji po terminie – do końca maja.

  Raportowanie krajowych schematów podatkowych

  Termin zawieszony do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

  Sporządzenie DCT dla spółek z niekalendarzowym rokiem obrotowym

  Dla spółek z niekalendarzowym rokiem obrotowym przedłużono do 30 września termin sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, a grupowej – do końca 2020 r.

  Informacja o cenach transferowych

  Złożenie informacji przez podmioty, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. zostaje odroczone do 30 września 2020 r.

  Wydanie interpretacji indywidualnych

  Termin wydłużony o dodatkowe 3 miesiące. Kolejne wydłużenia dopuszczalne w drodze rozporządzenia.

  Podatek od przychodów z budynków

  Termin zapłaty podatku za miesiące od marca do maja 2020 r. zostanie przedłużony do 20 lipca 2020 r. (zarówno w PIT, jak i w CIT, ale pod pewnymi warunkami).

  Zaliczki za marzec i kwiecień

  W przypadku firm zatrudniających pracowników przesunięte zostaną płatności zaliczek – do 1 czerwca.

  Płatność na rachunek spoza białej listy

  Wydłużenie terminu na zgłoszenie płatności na taki rachunek do 14 dni.

  Informacja o beneficjentach rzeczywistych

  Wydłużony termin na złożenie informacji do 30 września 2020 r.

  Sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego

  Przedłużenie terminu do 30 czerwca 2020 r. (o 3 miesiące)

  Badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  Termin przedłużony do 30 września 2020 r. (przedłużenie o 3 miesiące)

  Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego w US przez podatnika podatku CIT

  Termin przedłużony do 10 października 2020 r. (przedłużenie o 3 miesiące)

  Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

  Termin przedłużony do15 października 2020 r. (przedłużenie o 3 miesiące)

  Wydłużenie terminu na przekazania 1% na rzecz OPP

  Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego do 1 czerwca 2020 r.; albo do 30 czerwca 2020 r. w drodze korekty zeznania rocznego

  autor: Zespół Business Tax Professionals data: 18.05.2020