KSeF – wiemy, kiedy będzie obowiązkowy

29 kwietnia 2024

Zakończył się audyt informatyczny Krajowego Systemu e-Faktur. Opublikowano projekt zmian w ustawie o VAT.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że KSeF wejdzie w życie jednak w dwóch terminach:
📅 od 1 lutego 2026 r. (!) będzie obowiązkowy dla podatników, u których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 mln zł.
📅 od 1 kwietnia 2026 r. (!) będzie obowiązkowy dla pozostałych podatników.

Jak wynika z uzasadnienia Ministerstwa Finansów: „Audyt wykazał szereg nieprawidłowości, w tym przede wszystkim, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania. Od strony zarządzania projektem wyniki audytu wskazały liczne błędy oraz zaniechania. Poprzednie kierownictwo prowadziło niewłaściwy nadzór, a dokumentacja nie była prowadzona w sposób przejrzysty i ustrukturyzowany, co również miało wpływ na realizację projektu. Sygnały o tych nieprawidłowościach pojawiły się już w pierwszej połowie 2023 r. Nie podjęto jednak wówczas właściwych działań, aby zaradzić problemowi.

29 kwietnia 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian w ustawie o VAT stanowiący realizację ww. zapowiedzi odroczenia obowiązkowego KSeF. W projektowanej ustawie proponuje się, aby obowiązek wdrożenia KSeF miał zastosowanie do wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie, tj. 1 lutego 2026 r.

W związku z odroczeniem daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF konieczne będzie również odpowiednie przesunięcie terminów, zawartych w ww. ustawie, dodatkowych odroczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF, tj. wskazanie:

  1. okresu, w którym podatnicy będą mogli w sposób dotychczasowy, w okresie przejściowym po wprowadzeniu obowiązku KSeF, wystawiać faktury z kasy rejestrującej;
  2. odroczenia obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF;
  3. odroczenia kar wobec podatników za błędy związane ze stosowaniem obowiązku KSeF.

Dodatkowe odroczenia wprowadza się zachowując dotychczasową logikę rozwiązań, tj. dokonując przesunięcia terminów zachowuje się okres półroczny stosowania przejściowych rozwiązań. Z projektem można zapoznać się na tej stronie internetowej.

Jednocześnie przypominamy, że zakończyły się konsultacje projektu szerszych zmian w działaniu KSeF. Zmiany te będą przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych. W drugim projekcie legislacyjnym będą również przedstawione propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące etapowego wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Resort proponuje, żeby od. 1 lutego 2026 r. obowiązek objął przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Projekt zostanie poddany szczegółowym konsultacjom publicznym i opiniowaniu. O proponowanych zmianach przeczytacie tutaj.