MF planuje ponownie odroczyć „nowe” zasady poboru podatku u źródła

31 maja 2021

Jak wynika z odpowiedzi na pytanie dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej,  Minister Finansów planuje wydanie kolejnych rozporządzeń, które przedłużą zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT – tym razem do końca 2021 r. Przypomnijmy – aktualne odroczenie obowiązuje do 30.06.2021 r.

Będzie to szóste w CIT i piąte w PIT odroczenie wejścia w życie przepisów, które miały obowiązywać od 1.01.2019 r. Mowa o art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT.

Przypomnijmy, zgodnie z ww. przepisami, ograniczeniu w zakresie możliwości niepobrania podatku u źródła (tj. brak możliwości zastosowania zwolnień lub preferencyjnego opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) podlegają wypłaty z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dywidend czy usług niematerialnych dokonane na rzecz tego samego podatnika w wysokości przekraczającej w ciągu roku podatkowego płatnika kwotę 2 mln. zł. To oznacza, że po przekroczeniu powyższego limitu (liczonego dla wszystkich tytułów objętych podatkiem u źródła) od owej nadwyżki płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek u źródła stosując stawki określone w przepisach krajowych, a dopiero potem płatnik ten może ewentualnie starać się o zwrot podatku.

Obowiązek pobrania podatku u źródła od nadwyżki ponad 2 mln. zł wg stawki krajowej nie wystąpiłby natomiast w przypadku:

Warto przypomnieć, że przedmiotowe odroczenie dotyczy samego mechanizmu poboru podatku u źródła. Przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki podatku u źródła oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie rozszerzonej definicji wciąż obowiązują.

Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że prace związane z przygotowaniem kompleksowego rozwiązania w postaci nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła znajdują się na końcowym etapie.

Źródło: M. Szulc, Dziennik Gazeta Prawna