Objaśnienia podatkowe dot. „przepisów antykryzysowych”

27 lipca 2020

Ministerstwo finansów opublikowało na swojej stronie internetowej Objaśnienia podatkowe z dnia 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Dokument zawiera ponad 120 stron i dotyczy przepisów uregulowanych w kilkudziesięciu aktach prawnych różnej rangi (od ustaw z tzw. tarczy antykryzysowej po Zarządzenie Ministra Zdrowia ws. z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych).

Objaśnienia mają na celu ułatwić podatnikom prawidłową realizację obowiązków podatkowych związanych z korzystaniem przez nich z regulacji „antykryzysowych”. Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy. Zatem, zastosowanie się do Objaśnień powodować będzie objęcie podatnika ww. ochroną prawno-podatkową.

Objaśnienia zostały podzielone na 5 rozdziałów:

  1. PREFERENCJE W PODATKACH DOCHODOWYCH – w tym m.in. rozliczanie darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19; rozliczanie darowizn na wsparcie oświaty; zwolnienie od podatku świadczenia postojowego oraz  świadczenia polegającego na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia pracownika, a także zwolnienie od podatku zasiłku dla rolnika i jego domowników objętych kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizowanych; zmiany w uldze na złe długi;
  2. PREFERENCJE W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG – w tym m.in. stawka 0% VAT dla darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia; stawka 0% VAT dla darowizn sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych;
  3. INNE PREFERENCJE – w tym m.in. zaniechania poboru odsetek od niektórych zaległości; odroczenia terminów związanych ze schematami podatkowymi;
  4. PREFERENCJE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI STOSOWANE W ZWIĄZKU Z PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID-19;
  5. ZWOLNIENIE OD PODATKU OD SPADKÓW i DAROWIZN;

Minister w Objaśnieniach wskazał m.in., że przepisy nie definiują pojęcia „negatywnych konsekwencji w wyniku COVID-19” celowo, z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

Dodatkowo, oprócz Objaśnień Ministerstwo Finansów opublikowało prezentację multimedialną, w której znajdują się przykłady praktyczne związane z wybranymi preferencjami podatkowymi.