Objaśnienia podatkowe dot. tzw. ulgi dla młodych

17 kwietnia 2020

Ministerstwo na swojej stronie internetowej opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób.

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie dotyczy przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy PIT (skala podatkowa).

Ulga dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Została wprowadzona nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r.

O zastosowaniu ulgi dla młodych decyduje łączne spełnienie warunków odnoszących się do:
• wieku podatnika,
• rodzaju przychodów (w tym zasad opodatkowania),
• limitu ulgi,
• momentu uzyskania przychodów.