• Objaśnienia podatkowe dot. tzw. ulgi dla młodych

  Ministerstwo na swojej stronie internetowej opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób.

  Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie dotyczy przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy PIT (skala podatkowa).

  Ulga dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Została wprowadzona nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r.

  O zastosowaniu ulgi dla młodych decyduje łączne spełnienie warunków odnoszących się do:
  • wieku podatnika,
  • rodzaju przychodów (w tym zasad opodatkowania),
  • limitu ulgi,
  • momentu uzyskania przychodów.

  autor: Piotr Adamski, starszy konsultant ds. podatków data: 17.04.2020