Ostatnia prosta polskiego ładu w podatkach

11 października 2021

7 września 2021 r. w artykule „Polski ład w podatkach – projekt zmian” opisaliśmy najważniejsze propozycje zmian dotyczących m.in. ustawy o PIT, CIT i VAT.  Uchwalona przez sejm Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) zawiera kilka nowych (bądź zmodyfikowanych) propozycji, które nie były umieszczone w projekcie.

Co się zmieniło w porównaniu z projektem?

Podatnicy rozliczający się kartą podatkową zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia. Zmianie ulegną również terminy płacenia składek. Zgodnie z Ustawą składkę trzeba będzie opłacić do 20-go dnia kolejnego miesiąca.

Jakie nowe rozwiązania pojawiły się w Ustawie?

Ustawa zakłada również m.in.:

Ustawa została skierowana do Senatu. Większość planowanych zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2022.

Źródło: A. Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna. Proces legislacyjny można śledzić na stronie: sejm.gov.pl