Co mamy do zaoferowania?

Przegląd podatkowy

W ramach wsparcia w zakresie podatku u źródła oferujemy usługę przeglądu podatkowego, mającego na celu identyfikację rodzajową usług nabywanych od podmiotów zagranicznych oraz szczegółową analizę w zakresie konieczności objęcia ich regulacjami dotyczącymi podatku u źródła.

Korygowanie błędów

Pomagamy w wypełnieniu bieżących jak i zaległych obowiązków z zakresu podatku u źródła za wszystkie historyczne okresy objęte ryzykiem kontroli podatkowej.

Bieżące wsparcie

– przeprowadzamy szczegółową analizę wymaganą dla pełnego określenia zakresu obowiązku w podatku u źródła dla poszczególnych pozycji (w tym analiza właściwej UPO);

– pomagamy uzyskać
certyfikat rezydencji od zagranicznych kontrahentów.

– pomagamy w przygotowaniu wszelkich wymaganych deklaracji i informacji dot. realizacji obowiązków płatnika podatku u źródła (w tym informacji IFT dla przypadków zastosowania zwolnienia od poboru podatku).