Podatki 2021 – na jakie zmiany warto się przygotować?

19 października 2020

  1. PAKIET „SLIM VAT”:

 

  1. OPODATKOWANIE CIT SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I NIEKTÓRYCH SPÓŁEK JAWNYCH – dochód wskazanych spółek osobowych zostanie opodatkowany dwa razy. Po raz pierwszy na poziomie spółki, po raz drugi przy wypłacie zysku na rzecz wspólników (projekt zakłada pewne zwolnienia). Minister Finansów poinformował, że zmiana miałaby wejść w życie dopiero od maja 2021 r.

 

  1. OBOWIĄZKOWE SPORZĄDZANIE I PUBLIKOWANIE POLITYKI PODATKOWEJ –obowiązek ma dotyczyć podatników CIT, których roczne przychody przekroczą kwotę 50 mln euro.

 

  1. ESTOŃSKI CIT- Projekt przewiduje dwa warianty opodatkowania dochodu:

Wybór nowych zasad opodatkowania ma być dobrowolny. Z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna, w której udziałowcami/akcjonariuszami są wyłączenie osoby fizyczne. Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł.

 

  1. ZMIANY W RYCZAŁCIE
  1. PODNIESIENIE LIMITU PRZYCHODÓW DLA STAWKI CIT 9% – limit uprawniający do skorzystania z obniżonej stawki CIT zostanie podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
  1. SPÓŁKA NIERUCHOMOŚCIOWA – projekt zakłada wprowadzenie nowej definicji spółki w prawie podatkowym. Takie spółki będą musiały spełnić szereg dodatkowych obowiązków, jeśli więcej niż połowę ich aktywów będą stanowiły nieruchomości.
  1. OGRANICZENIE ULGI ABOLICYJNEJ – celem projektowanych działań o charakterze uszczelniającym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT.
  1. ZMIANY W PODATKU U ŹRÓDŁA – 1 stycznia 2021 r. ma wejść w życie odsunięta w czasie zmiana dotycząca poboru podatku u źródła. Jeśli przepisy nie zostaną znów odroczone bądź zmienione (MF zapowiada złagodzenie przepisów) płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł, będą musieli pobrać podatek u źródła z zastosowaniem stawki krajowej.

 

  1. ZMIANY DOT. CEN TRANSFEROWYCH –

PROJEKTY USTAW: