Polski Ład 2.0 wchodzi w życie

23 czerwca 2022

13 czerwca 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265), nie bez powodu nazywaną Polskim Ładem 2.0. Ustawa ma na celu poprawę szeroko krytykowanych przepisów wprowadzonych 1 stycznia w ramach tzw. Polskiego Ładu. Ogólne założenia do projektu przedstawiliśmy w artykule Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.? opublikowanym miesiąc przed podpisem Prezydenta. Większość przepisów wejdzie w zycie już 1 lipca 2022 r. W toku prac legislacyjnych Sejm zaakceptował część poprawek zaproponowanych przez Senat.

O jakich poprawkach mowa?

 Powrót do dotychczasowych zasad rozliczania samotnych rodziców

Sejm przyjął poprawkę Senatu zakładającą całkowity powrót do rozwiązania istniejącego przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Tym samym, samotni rodzice będą mogli rozliczyć podwójną kwotę wolną, a nie jak proponowano wcześniej – według współczynnika 1,5. Przed wprowadzeniem ww. poprawki projekt Polskiego Ładu 2.0 przewidywał, że z omawianej zasady skorzystają wyłącznie samotni rodzice wychowujący dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

1,5 % podatku na organizację pożytku publicznego

W związku z tym, że Polski Ład 1.0 oraz 2.0 zakładają pewne zmniejszenie wpływów z PIT (podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie stawki dla pierwszego progu podatkowego z 17% do 12%) na zmianach tych mogłyby stracić organizacje pożytku publicznego (dalej: OPP), które finansują swoją działalność m.in. dzięki 1% odpisowi od podatku. Z tego powodu, ustawodawca zdecydował się przyjąć poprawkę, która zwiększa ww. odpis z 1% do 1,5% kwoty podatku. Przed przyjęciem ww. poprawki projekt ustawy przewidywał utworzenie osobnego (i skomplikowanego) systemu, który miałby rekompensować OPP utracone wpływy z odpisów od podatku.

Doprecyzowanie zasad odliczenia od podatku składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na podatku liniowym

Sejm zgodził się także na poprawkę Senatu dotyczącą składki zdrowotnej u liniowców. Projekt Polskiego Ładu 2.0 zakładał bowiem (omyłkowo), że przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym może dwukrotnie odliczyć od podatku zapłaconą składkę zdrowotną (do określonego w ustawie limitu). Poprawka zlikwidowała to niedopatrzenie.

Pozostałe poprawki senackie przyjęte przez Sejm mają charakter redakcyjny bądź porządkujący.

O wszystkich zmianach, które wejdą w życie już 1 lipca 2022r. opowiemy Państwu na najbliższym bezpłatnym webinarium podatkowym, które odbędzie się 30 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 11:30. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: https://b-tax.pl/2022-06-30_polskilad2-0/