„Polski ład” obniża próg transakcji gotówkowych

22 listopada 2021

W ubiegłym tygodniu Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw szerzeń znaną jako „Polski ład w podatkach”. Obok zmian dotyczących bezpośrednio ustaw podatkowych (ustawa o PIT, CIT i VAT), o których informowaliśmy w poprzednich artykułach, nowelizacja wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162; dalej: Prawo przedsiębiorców), a konkretnie w art. 19 tej ustawy.

Obecnie, zgodnie ww. przepisem dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy

Co się zmieniło?

Ustawodawca, w ramach tzw. Polskiego ładu w podatkach obniżył limit płatności gotówkowych z 15 000 do 8 000 zł. Celem powyższej zmiany, według Ministerstwa Finansów, jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego, co pozwoli uszczelnić system podatkowy i ograniczyć szarą strefę (w której większość obrotu odbywa się gotówkowo).

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców niesie za sobą nowelizacja?

Nowelizacja Prawa przedsiębiorców niesie za sobą konkretne skutki podatkowe. Zgodnie z art. 22p ustawy  o PIT oraz art. 15d ustawy o CIT przedsiębiorcy, którzy płacą gotówką powyżej limitu określonego w art. 19 Prawa przedsiębiorców (obecnie 15.000 zł, od 2022 r. 8.000 zł) nie mogą zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Nowelizacja Prawa przedsiębiorców oznacza również obniżenie progu kwotowego zobowiązującego do dokonywania płatności na rachunek płatniczy ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista).

 

Nowy limit dla transakcji gotówkowych będzie obowiązywał przedsiębiorców już od 1 stycznia 2022 r.