Ponowne odroczenie nowych zasad opodatkowania podatkiem u źródła

10 grudnia 2019

Ministerstwo Finansów zapowiada ponowne odroczenie nowych zasad opodatkowania podatkiem u źródła wypłat na rzecz podatników CIT w kwocie powyżej 2 mln. zł.

Ministerstwo przygotowało dla podatników CIT prezent mikołajkowy i zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2019 r. ponownie odroczy obowiązek poboru podatku u źródła według nowych zasad do 30 czerwca 2020 r.

Mowa o art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, który co do zasady miał wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ale od razu zawieszono jego stosowanie do końca czerwca 2019 r., a następnie odsunięto wejście w życie do 1 stycznia 2020 r. Przypomnijmy, zgodnie z tym przepisem, ograniczeniu w zakresie możliwości niepobrania podatku u źródła (tj. brak możliwości zastosowania zwolnień lub preferencyjnego opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) podlegają wypłaty z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dywidend czy usług niematerialnych dokonane na rzecz tego samego podatnika w wysokości przekraczającej w ciągu roku podatkowego płatnika kwotę 2 mln. zł. To oznacza, że po przekroczeniu powyższego limitu (liczonego dla wszystkich tytułów objętych podatkiem u źródła) od owej nadwyżki płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek u źródła stosując stawki określone w przepisach krajowych.

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia, czerwcowy termin odroczenia ma się zbiec w czasie z nowelizacją ustawy o CIT i w jej zakresie przepisów dot. podatku u źródła.

Poza powyższym odroczeniem, Ministerstwo Finansów planuje bezterminowo wyłączyć od 1 stycznia 2020 r. obowiązek poboru podatku u źródła według znowelizowanych zasad dla wypłat z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego – oferowanych także na rynkach krajowych.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj pozostałe artykuły dotyczące podatku u źródła.