Nasz usługi obejmują w szczególności:

przygotowywanie wewnętrznych procesów z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na etapie jego wdrażania

audyt istniejących rozwiązań JPK i źródeł pochodzenia danych generowanych w raportowaniu

pomoc podatkową w realizowaniu transakcji majątkowych w Polsce lub na mieniu/prawach występujących w Polsce

analizę konieczności rejestracji dla celów podatku dochodowego (PIT, CIT) w Polsce dla osób indywidualnych i firm

analizę konieczności oraz rejestrację podatkową w Polsce; przygotowywanie zestawień dla celów raportowania VAT i składania deklaracji podatkowych dla podmiotów zagranicznych

przygotowanie deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących