W trakcie webinarium omówiono m.in. o nowe zasady:

rozliczania faktur korygujących po stronie sprzedawcy

rozliczania faktur korygujących po stronie nabywcy

uzgodnień warunków korekty

dokumentowania uzgodnień warunków korekty