Katalog towarów i usług objętych obowiązkowym split paymentem zawiera m.in:

towary i usługi rozliczane dotychczas w ramach odwrotnego obciążenia

usługi budowlane

sprzęt komputerowy, dyski twarde, telefony, konsole do gier

odpady i surowce wtórne

części samochodowe

aluminium, złoto