Nasze usługi to m.in.:

Przeglądy i audyty

Dokonujemy audytu dokumentacji cen transferowych sporządzonej przez klienta za lata poprzednie.

Analizy porównawcze

Sporządzamy analizy porównawcze w zakresie transakcji towarowych, usługowych oraz opłaty za znak towarowy.

Szkolenia i warsztaty

Przeprowadzamy szkolenia otwarte, a także warsztaty dedykowane konkretnym branżom ze zmian i wymogów ustawodawcy.

Opracowanie dokumentacji

Sporządzamy dokumentację cen transferowych zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Obowiązki sprawozdawcze

Pomagamy w wypełnieniu formularzy CIT/TP oraz TP-R.

Polityka cen transferowych

Opracowujemy i wdrażamy politykę cen transferowych.