Nasze usługi obejmują m. in.:

Analizę podatkową poszczególnych transakcji związanych z planowaną restrukturyzacją.

Identyfikację ryzyk podatkowych związanych z procesem restrukturyzacji.

Doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej w związku z dokonywaną inwestycją.

Przygotowanie opinii i rekomendacji dotyczących planowanych restrukturyzacji.

Przeprowadzenie dedykowanych szkoleń i prezentacji dotyczących restrukturyzacji w uzgodnionym zakresie.

Planowanie krajowych i międzynarodowych struktur działalności oraz porównywanie ich podatkowej efektywności.